ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

XXIV Zjazd ZKDP

Postanowienia XXIV Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 15 grudnia 2008 roku.