Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

XXV Zjazd

Postanowienia XXV Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 25 czerwca 2009 roku.