ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

XXVI Zjazd

Postanowienia XXVI Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 16 grudnia 2009 roku.