Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

XXVI Zjazd

Postanowienia XXVI Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 16 grudnia 2009 roku.