ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

XXVIII Zjazd

Postanowienia XXVIII Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 14 grudnia 2010 roku.