Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

XXXI Zjazd ZKDP

Postanowienia XXXI Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 19 czerwca 2012 roku.