2010

pdfKOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2010 roku.

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 6 wydawcom.


Media Point Group Sp. z o.o.
(Film, Magazyn Studencki Dlaczego)


Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
(Auto Świat)


Infor Ekspert Sp. z o.o.
(Informator Prawno-Podatkowy)


Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
(Dom i Zagroda. Rolniczy Magazyn Remontowo-Budowlany)


Wydawnictwo "Wspólnota" Orzechowski Mateusz
(Wspólnota Regionalna)


Infor Biznes Sp. z o.o.
(Dziennik Gazeta Prawna)