2011

pdfKOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2011 roku.

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 4 wydawcom. Na podstawie Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego ZKDP z dnia 15 listopada 2012 r. (Sygn. 5/2012) upomnienie dla Edipresse Polska SA zostało uchylone.


Edipresse Polska SA
(Twoje Dziecko)


Media Direct Sp. z o.o.
(Magazyn Chemia & Higiena, Magazyn Kosmetyki, Magazyn Życie Handlowe)


Infor Biznes Sp. z o.o.
(Dziennik Gazeta Prawna)Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.

(Gazeta Polska)