Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Szczegółwe wyniki dorocznego audytu tytułów kontrolowanych przez ZKDP dostępne są na stronie www.teleskop.org.pl. Kontrola ta ma na celu weryfikację comiesięcznych deklaracji składanych przez wydawców zrzeszonych w Związku i opiera się na dokumentacji finansowej. Wybrane informacje (średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne, ogółem lub bezpłatne) ogłaszane są publicznie w oficjalnym komunikacie Zarządu.