Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Historia

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy prowadzi swoją działalność od czerwca 1994 roku.

Inicjatorem powołania Związku, a także pierwszym jego prezesem był Dariusz Fikus ówczesny redaktor naczelny "Rzeczpospolitej", który już 23 lipca 1993 r. w liście skierowanym do szeregu redakcji zachęcał do utworzenia instytucji na wzór DC (Diffusion fikusContrôle) - francuskiego biura kontroli dystrybucji prasy. Proponował powołanie polskiej organizacji Kontroli Rozpowszechniania składającej się z wydawców, ogłoszeniodawców i agencji reklamowych.

Pomysł red. Fikusa został bardzo dobrze przyjęty przez przedstawicieli środowiska prasowego, bowiem nowa sytuacja w mediach, która była wynikiem wprowadzenia reguł gospodarki rynkowej zmieniła diametralnie oblicze rynku. Coraz istotniejszym źródłem finansowania pism stawały się reklamy. Brakowało jednak rzetelnych informacji o nakładach i zwrotach publikowanych pism, co prowadziło do licznych nieporozumień pomiędzy wydawcami, ogłoszeniodawcami i agencjami reklamowymi.

Jesienią 1993 r . rozpoczęto prace, które doprowadziły do ukonstytuowania się grupy założycielskiej. W jej skład weszli przedstawiciele wydawców Expressu Wieczornego, Gazety Wyborczej, Przeglądu Sportowego, Rzeczpospolitej, Super Expressu, Trybuny, Życia Warszawy, miesięcznika Twój Styl, tygodnika Wprost, oraz wydawnictwa Jahr Verlag, Polskapresse.

14 stycznia 1994 roku przedstawiciele 12 wydawców prasowych podpisali List intencyjny w sprawie powołania Instytutu Kontroli Nakładu Prasy. Jako cel organizacji wpisano kontrolowanie wysokości nakładu i rozpowszechniania gazet, czasopism, oraz wydawnictw periodycznych, a także prowadzenie badań rynku czytelniczego.

Pięć miesięcy później, 1 czerwca 1994 roku, z inicjatywy Komitetu Założycielskiego w składzie: Elżbieta Ponikło (Rzeczpospolita), Cezary Windorbski (Twój Styl) i Giuseppe Magri (Życie Warszawy) Związek Kontroli Dystrybucji Prasy został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.
We wrześniu 1994 r. w Zjeździe założycielskim, któremu przewodniczył mec. Ludwik Żukowski, wzięło udział 37 członków. Uchwalono Regulamin kontroli, opłat członkowskich, wybrano Zarząd. Zatwierdzono także znak Związku - czapeczkę, autorstwa Marka Zalejskiego (Studio Q).

Pierwsze biuro kontroli nakładu i dystrybucji prasy powołano z inicjatywy wydawców, ogłoszeniodawców i agencji reklamowych w 1914 roku w USA. W miarę rozwoju rynku reklamowego, w latach 20. i 30. podobne organizacje zaczęły powstawać w innych krajach.