ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Automobilista Sp. z o.o.

Nazwa:

Automobilista Sp. z o.o.

Kontakt:03-828 Warszawa,
ul. Mińska 65 lok. 217
tel. (22) 810-24-49, 864-84-63
fax. (22) 813-28-13


 wydawca
Zgłoszony tytuł:  miesięcznik „Automobilista”