ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Infor Biznes Sp. z o.o.

Nazwa:

Infor Biznes Sp. z o.o.

Kontakt:01-042 Warszawa,
ul. Okopowa 58/72
tel. (22) 530-44-50, 530-44-11;
fax. (22) 530-44-53, 530-44-12


 wydawca
Zgłoszony tytuł:  dziennik „Dziennik Gazeta Prawna”