ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Initiative Media Warszawa Sp. z o.o.

Nazwa:

Initiative Media Warszawa Sp. z o.o. 

Kontakt:02-677 Warszawa,
ul. Cybernetyki 19
tel. (22) 572-33-00;
fax. (22) 572-33-01


 prowadzący działalność reklamową