ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Członkowie zmiany

czlonkowie_zmiany_2020

W okresie styczeń 2020 roku z członkostwa w Związku zrezygnowało 6 członków a 1 został skreślony z listy członków ZKDP. Szczegółowe informacje poniżej.

 

W styczniu 2014 roku do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy przyjęto 1 nowego członka. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnował 1 członek.