Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Członkowie zmiany


czlonkowie zmiany 2019

W okresie styczeń - czerwiec 2019 roku przyjęto 4 nowych członków. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnowało 8 członków a 1 został skreślony z listy członków ZKDP. Szczegółowe informacje poniżej.

 

W styczniu 2014 roku do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy przyjęto 1 nowego członka. W tym okresie z członkostwa w Związku zrezygnował 1 członek.