ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Media Direct Sp. z o.o.
Nazwa:

Media Direct Sp. z o.o.

Kontakt:01-401 Warszawa,
ul. Górczewska 53
tel. 509-970-595


 wydawca
Zgłoszone tytuły:  miesięczniki bezpłatne (branżowe) „Magazyn Kosmetyki”, „Magazyn Życie Handlowe”