Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Media Direct Sp. z o.o.

Kontakt:01-205 Warszawa,
ul. Młynarska 7
tel. (22) 539-90-40; 
fax. (22) 539-59-50


 wydawca
Zgłoszone tytuły:  miesięczniki bezpłatne (branżowe) „Magazyn Kosmetyki”, „Magazyn Życie Handlowe”