ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Media Direction Sp. z o.o.
Nazwa:

Media Direction Sp. z o.o.

Kontakt:01-531 Warszawa,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6c
tel. (22) 511-11-20. 511-11-74;
fax. (22) 511-11-42


prowadzący działalność reklamową