Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Media Direction Sp. z o.o.

Kontakt:03-970 Warszawa,
ul. Ateńska 67
tel. (22) 511-11-20. 511-11-74;
fax. (22) 511-11-42


 prowadzący działalność reklamową