ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Medicine Today Poland Sp. z o.o.

Nazwa:

Medicine Today Poland Sp. z o.o. 

Kontakt:03-738 Warszawa,
ul. Kijowska 1
tel. (22) 333-99-91
fax. (22) 333-97-35


 wydawca
Zgłoszony tytuł:  dwutygodnik (branżowy) „Puls Medycyny”