ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

MindShare Polska Sp. z o.o.

Nazwa:

MindShare Polska Sp. z o.o. 

Kontakt:02-593 Warszawa,
ul. Żaryna 2B, budynek C
tel. (22) 373-72-00,
fax. (22) 373-72-02


 prowadzący działalność reklamową