ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Motor-Presse Polska Sp. z o.o.

Nazwa:

Motor-Presse Polska Sp. z o.o. 

Kontakt:53-238 Wrocław,
ul. Ostrowskiego 7
tel. (71) 780-66-11,
fax. (71) 780-66-12


 wydawca
Zgłoszone tytuły:  miesięczniki „Auto Motor i Sport”, „Men’s Health Edycja Polska”, "Women's Health"