ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Oficyna Wydawnicza Press – Media

Nazwa:

Oficyna Wydawnicza Press – Media 

Kontakt:00-382 Warszawa,
ul. Solec 81b lok. A-51
adres korespondencyjny:
35-309 Rzeszów,
ul. Podwisłocze 46
tel. (17) 852-55-55, 788-78-79
fax (17) 747-09-13


 wydawca
Zgłoszony tytuł:  tygodnik „Program TV”