Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Plantpress Sp. z o.o.

Kontakt:30-133 Kraków,
ul. Juliusza Lea 114A
tel. (12) 636-18-51
fax (12) 638-28-64/65


 wydawca
Zgłoszone tytuły: miesięczniki branżowe: „Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad”, „Wiadomości Rolnicze Polska” (tytuł bezpłatny); dwumiesięcznik branżowy „Szkółkarstwo”; pismo bezpłatne ukazujące się 6 razy w roku, branżowe: „Informator Sadowniczy”