Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Polityka Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Kontakt:02-309 Warszawa,
ul. Słupecka 6, skr. poczt. 86
tel. (22) 451-61-85, 451-61-33, 451-61-34;
fax. (22) 451-61-35, 451-60-10, 451-61-34


 wydawca
Zgłoszone tytuły:  tygodniki „Forum”, „Polityka”