ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Promedia Sp. z o.o.

Nazwa:

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Promedia Sp. z o.o. 

Kontakt:04-386 Warszawa,
ul. Michała Paca 37
(22) 333-80-06;
fax. (22) 333-88-89, 333-88-82


 wydawca
Zgłoszony tytuł:  miesięcznik (branżowy) „Hotelarz”