ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

Nazwa:

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 

Kontakt:60-118 Poznań, ul. Metalowa 5
tel. (61) 869-06-30, 886-29-10
fax (61) 867-98-65


 wydawca
Zgłoszone tytuły:  tygodnik płatny branżowy /ogólnopolski/ „Tygodnik Poradnik Rolniczy”; miesięcznik płatny branżowy /ogólnopolski/ „Top Agrar Polska”

60-118 Poznań, ul. Metalowa 5