ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.

Nazwa:

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. 

Kontakt:63-200 Jarocin,
ul. Kasprzaka 1A
tel. (62) 747-15-31;
fax. (62) 747-37-60


 wydawca
Zgłoszony tytuł: miesięcznik bezpłatny, branżowy /ogólnopolski/ „Wieści Rolnicze”