ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Profit System Sp. z o.o.

Nazwa:

Profit System Sp. z o.o.

Kontakt:01-929 Warszawa,
ul. Brązownicza 16
tel. (22) 560-80-20;
fax. (22) 560-80-21


 wydawca
Zgłoszony tytuł:  miesięcznik „Własny Biznes Franchising”