ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Raven Media Sp. z o.o.

Nazwa:

Raven Media Sp. z o.o.

Kontakt:54-424 Wrocław,
ul. Muchoborska 6
tel. (71) 782-31-97, 782-31-95
fax (71) 782-31-84

 wydawca
Zgłoszone tytuły:  miesięczniki (branżowe) „Autoexpert”, „MM Magazyn Przemysłowy”, dwumiesięcznik (branżowy) "Elektrotechnik Automatyk"