ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Świt Sp. z o.o.

Nazwa:

Świt Sp. z o.o.

Kontakt:33-100 Tarnów,
ul. Sikorskiego 5
tel. (14) 684-88-01
fax. (14) 684-88-02

 wydawca
Zgłoszony tytuł: tygodnik /lokalny/ „TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny”