ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Tesco (Polska) Sp. z o.o.

Nazwa:

Tesco (Polska) Sp. z o.o.

Kontakt:30-347 Kraków,
ul. Kapelanka 56
tel. (12) 25-52-100;
fax. (12) 25-52-300, 255-23-91

 wydawca
Zgłoszony tytuł:  kwartalnik „Tesco Magazyn”