Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2012-02-23

Komunikat Zarządu ZKDP w sprawie kontroli nadzwyczajnej danych wykazanych w deklaracjach tygodnika "Program TV" za 2011 rok.

Zarząd ZKDP, na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2012 roku, po rozpatrzeniu wniosku Wydawnictwa Bauer Polska Sp. z o.o, zlecił przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli nakładu i dystrybucji wydań drukowanych tygodnika Program TV, obejmującej dane za 2011 rok (zob.  Uchwała Zarządu ZKDP nr 11/2012 z dnia 9 lutego br. ).

Do wykonania kontroli, która rozpocznie się w dniu 27 lutego 2012 roku, wyznaczono firmę audytorską Polinvest - Audit Sp. z o.o. O jej wynikach Zarząd poinformuje niezwłocznie po otrzymaniu protokołu kontroli.