ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Wydawnictwo „Zwierciadło” Sp. z o.o.

Nazwa:

Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o.

Kontakt:02-676 Warszawa,
ul. Postępu 14
tel. (22) 312-37-12;
ax. (22) 312-37-21

 wydawca
Zgłoszone tytuły:  miesięczniki „SENS”, „Zwierciadło”