Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Wydawnictwo Podatkowe „Gofin” Sp. z o.o.

Kontakt:66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul. Owocowa 8
tel. (95) 720-85-40;
fax. (95) 720-85-60

 wydawca
Zgłoszony tytuł:  dziennik „Gazeta Podatkowa” (2 razy w tygodniu)