ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.

Nazwa:

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.

Kontakt:00-924 Warszawa,
ul. Kopernika 36/40 pok. 110
tel. (22) 551-56-00;
fax. (22) 551-56-01

 wydawca
Zgłoszone tytuły:  miesięcznik (branżowy) „Inżynier Budownictwa” (10 razy w roku); kwartalnik bezpłatny (branżowy) "Przewodnik Projektanta"; rocznik bezpłatny (branżowy) „Katalog Inżyniera”