ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Wydawnictwo Prasowe Super Nowości Sp. z o.o.

Nazwa:

Wydawnictwo Prasowe Super Nowości Sp. z o.o. 

Kontakt:00-382 Warszawa,
ul. Solec 81b lok. A-51
tel. (17) 852-55-55, 747-07-72
fax (17) 747-08-34, 747-09-13
adres korespondencyjny:
35-309 Rzeszów,
ul. Podwisłocze 46

 wydawca
Zgłoszony tytuł:  dziennik /regionalny/ „Super Nowości”, dwutygodnik "Ekran TV"