Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Wydawnictwo Technika Budowlana Sp. z o.o.

Kontakt:80-156 Gdańsk,
ul. F. Focha 7/4
tel. (58) 306-29-27
fax. (58) 306-29-27

 wydawca
Zgłoszony tytuł:  miesięcznik bezpłatny (branżowy) „Magazyn Instalatora”