ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Wydawnictwo Zamojskie Sp. z o.o.

Nazwa:

Wydawnictwo Zamojskie Sp. z o.o.

Kontakt:22-400 Zamość,
ul. Grecka 6
tel. (84) 639-26-48
fax (84) 627-11-34

 wydawca
Zgłoszony tytuł:  tygodnik /lokalny/ „Tygodnik Zamojski”