Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

ZenithOpimedia Group Sp. z o.o.

Kontakt:02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 42
tel. (22) 345-21-40,
fax. (22) 345-21-41

 prowadzący działalność reklamową