ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Ziemia Przemyska Sp. z o.o.
Nazwa:  Ziemia Przemyska Sp. z o.o.
Kontakt:37-700 Przemyśl,
ul. Barska 15
tel. (16) 670-30-41, 670-22-00
fax: (16) 670-73-84

 wydawca
Zgłoszony tytuł:  tygodnik /lokalny/ „Życie Podkarpackie”