Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2013-01-09

Zmiany w dokumentach ZKDP obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje nowy Regulamin kontroli ZKDP oraz Regulamin wyboru audytrów. Zmiany zostały wprowadzone na XXXII Zjeździe ZKDP 19 grudnia 2012 roku. Dokumenty są dostępne na stronie www.zkdp.pl  w dziale Statut i regulaminy (również w trybie śledzenia zmian).