Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2013-02-08

Komunikat w sprawie audytorów ZKDP

 W dniu 7 lutego 2013 roku Zarząd ZKDP wyłonił, w drodze konkursu, 4 firmy audytorskie upoważnione do wykonywania kontroli nakładu i dystrybucji tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Audyty za rok 2012 przeprowadzać będą:

1.       Audyt i Rachunkowość „UZR- CBR” Sp. z o.o.,

2.       IAUDIT Sp. z o.o.,

3.       Polinvest- Audit Sp. z o.o.,

4.       Rewident Sp. z o.o.

Kontrole rozpoczną się w marcu i będą trwały do 30 czerwca br. Przeprowadzane będą z uwzględnieniem postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP (tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. oraz od 1 lipca 2012 r.) oraz na podstawie Wskazówek dla audytorów ZKDP.

Cena podstawowa za usługi firm audytorskich uległa obniżeniu i wynosi 2 500 zł (netto). W cenniku uwzględniono dodatkowe koszty za kontrolę mutacji cyfrowych.

W dniu 7 lutego 2013 roku Zarząd ZKDP wyłonił, w drodze konkursu, 4 firmy audytorskie upoważnione do wykonywania kontroli nakładu i dystrybucji tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Audyty za rok 2012 przeprowadzać będą:

1.       Audyt i Rachunkowość „UZR- CBR” Sp. z o.o.,

2.       IAUDIT Sp. z o.o.,

3.       Polinvest- Audit Sp. z o.o.,

4.       Rewident Sp. z o.o. 

Kontrole rozpoczną się w marcu i będą trwały do 30 czerwca br. Przeprowadzane będą z uwzględnieniem postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej  w ZKDP (tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. oraz od 1 lipca 2012 r.) oraz na podstawie Wskazówek dla audytorów ZKDP (w załączeniu do niniejszego komunikatu). 

Cena podstawowa za usługi firm audytorskich uległa obniżeniu i wynosi 2 500 zł (netto). W cenniku (w załączeniu) uwzględniono dodatkowe koszty za kontrolę mutacji cyfrowych.