ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Grupa Medium Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Nazwa:

Grupa Medium Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Kontakt:04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel. (22) 810-21-24, 810-30-99
fax (22) 810-27-42

 wydawca
Zgłoszony tytuł:  dwumiesięcznik bezpłatny "Ekspert Budowlany"