Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Wyniki kontroli
2012

pdfKOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2012 roku.