Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Archiwum

Dokumenty obowiązujące w 2017 roku:

Dokumenty obowiązujące w 2016 roku:

Regulamin kontroli ZKDP (tekst jednolity obowiązujący od 1 lipca 2016 roku)

Regulamin kontroli ZKDP (tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku)

Statut ZKDP (obowiązujący od 30 września 2016 roku)

Zał. A do Regulaminu kontroli ZKDP – wzory deklaracji dla pism płatnych.

Zał. B do Regulaminu kontroli ZKDP – wzory deklaracji dla pism bezpłatnych.

Zał. C do Regulaminu kontroli ZKDP – wzory deklaracji dla pism branżowych.

Zał. D do Regulaminu kontroli ZKDP – wzory deklaracji dla pism bezpłatnych branżowych.

Zał. E do Regulaminu kontroli ZKDP – zgłoszenie tytułu prasowego.

Zał. F do Regulaminu kontroli ZKDP – regulamin wyboru audytorów.


Dokumenty ZKDP obowiązujące od 1 lipca 2015 roku 


Regulamin kontroli ZKDP (tekst jednolity od 1 lipca 2015 r.)

Regulamin kontroli ZKDP (wersja w trybie śledzenia zmian z XXXVII Zjazdu ZKDP)

Regulamin kontroli ZKDP (tekst jednolity od 1 stycznia 2015 r.)

Załącznik A do Regulaminu kontroli ZKDP - wzory deklaracji dla pism płatnych
(zob. Instrukcje wypełniania deklaracji dla pism płatnych)

Załącznik B do Regulaminu kontroli ZKDP - wzory deklaracji dla pism bezpłatnych
(zob. Instrukcje wypełniania deklaracji dla pism bezpłatnych)

Załącznik C do Regulaminu kontroli ZKDP - wzory deklaracji dla pism branżowych
(zob. Instrukcje wypełniania deklaracji dla pism branżowych płatnych)

Załącznik D do Regulaminu kontroli ZKDP - wzory deklaracji dla pism bezpłatnych branżowych
(zob. Instrukcje wypełniania deklaracji dla pism branżowych bezpłatnych)

Załącznik E do Regulaminu kontroli ZKDP - Zgłoszenie tytułu prasowego

Załącznik F do Regulaminu kontroli ZKDP - Regulamin wyboru audytorów

Regulamin Opłat Członkowskich

Deklaracja członkowska - załącznik nr 1 do Statutu ZKDP


Dokumenty ZKDP obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku 

Statut (obowiązujący od 14 grudnia 2006 r.)

Regulamin kontroli ZKDP (tekst jednolity od 1 stycznia 2014 r.)


Dokumenty ZKDP obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku

Regulamin kontroli ZKDP (tekst jednolity od 1 stycznia 2013 r.)

Regulamin kontroli ZKDP (wersja w trybie śledzenia zmian z XXXII Zjazdu ZKDP)

Załącznik A do Regulaminu kontroli ZKDP- wzory deklaracji dla pism płatnych 

(zob. też: Instrukcje wypełniania deklaracji)

Załącznik B do Regulaminu kontroli ZKDP- wzory deklaracji dla pism bezpłatnych

(zob. też: Instrukcje wypełniania deklaracji)

Załącznik C do Regulaminu kontroli ZKDP- wzory deklaracji dla pism branżowych

(zob też: Instrukcje wypełniania deklaracji)

Załącznik D do Regulaminu kontroli ZKDP- wzory deklaracji dla pism bezpłatnych branżowych

(zob też:  Instrukcje wypełniania deklaracji)

Załącznik E do Regulaminu kontroli ZKDP po XXXIII Zjeździe ZKDP - Zgłoszenie tytułu prasowego

Załącznik F do Regulaminu kontroli ZKDP - Regulamin wyboru audytorów

Załącznik F do Regulamunu kontroli ZKDP - Regulamin wyboru audytorów, wersja w trybie śledzenia zmian z XXXII Zjazdu ZKDP


Dokumenty ZKDP obowiązujące od 1 lipca 2012 roku

Regulamin kontroli ZKDP (tekst jednolity od 1 lipca 2012 r.)

Regulamin kontroli ZKDP (wersja w trybie śledzenia zmian z wersją obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku)

Regulamin kontroli ZKDP (tekst jednolity od 1 stycznia 2012 r.)

Regulamin kontroli ZKDP (wersja w trybie śledzenia zmian z wersją obowiązującą w 2011 roku)

Załącznik F do Regulaminu kontroli ZKDP


Dokumenty ZKDP obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku

Regulamin kontroli ZKDP (tekst jednolity od 14 grudnia 2010 r.)

Załączniki A do Regulaminu kontroli ZKDP (po XXVII Zjeździe)

Załączniki B do Regulaminu kontroli ZKDP (po XXVI Zjeździe)

Załączniki C do Regulaminu kontroli ZKDP (po XXVII Zjeździe)

Załączniki D do Regulaminu kontroli ZKDP (po XXVI Zjeździe)

Załącznik E do Regulaminu kontroli ZKDP (po XXI Zjeździe)

Załącznik F do Regulaminu kontroli ZKDP (po XXVI Zjeździe)Dokumenty ZKDP obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku

Regulamin kontroli ZKDP (tekst jednolity od 1 stycznia 2010r.)

Załączniki A do Regulaminu kontroli ZKDP (po XXVII Zjeździe)

Załączniki B do Regulaminu kontroli ZKDP (po XXVI Zjeździe)

Załączniki C do Regulaminu kontroli ZKDP (po XXVII Zjeździe)

Załączniki D do Regulaminu kontroli ZKDP (po XXVI Zjeździe)

Załącznik E do Regulaminu kontroli ZKDP (po XXI Zjeździe)

Załącznik F do Regulaminu kontroli ZKDP (po XXVI Zjeździe)


Dokumenty ZKDP obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku

Regulamin kontroli ZKDP - tekst jednolity obowiązujący (do 30 czerwca 2009 r)

Regulamin kontroli ZKDP - tekst jednolity obowiązujący (od 1 lipca 2009 r)

Załącznik A do Regulaminu kontroli ZKDP

Załącznik B do Regulaminu kontroli ZKDP

Załącznik C do Regulaminu kontroli ZKDP

Załącznik D do Regulaminu kontroli ZKDP

Załącznik F do Regulaminu kontroli ZKDPDokumenty ZKDP obowiązujące od 1 stycznia 2008 roku

Regulamin kontroli ZKDP - tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2008 r

Załącznik A do Regulaminu kontroli ZKDP

Załącznik B do Regulaminu kontroli ZKDP

Załącznik C do Regulaminu kontroli ZKDP

Załącznik D do Regulaminu kontroli ZKDP

Załącznik F do Regulaminu kontroli ZKDP- Regulamin wyboru audytorów


Dokumenty ZKDP obowiązujące od 1 stycznia 2007 roku

Regulamin kontroli ZKDP - tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2007r

Regulamin kontroli ZKDP - tekst jednolity obowiązujący od 1 lipca 2007r

Załącznik A do Regulaminu kontroli ZKDP

Załącznik B do Regulaminu kontroli ZKDP

Załącznik C do Regulaminu kontroli ZKDP

Załącznik D do Regulaminu kontroli ZKDP

Załącznik E do Regulaminu kontroli ZKDP - Zgłoszenie periodyku do rejestru ZKDP

Załącznik F do Regulaminu kontroli ZKDP - Regulamin wyboru audytorów


Dokumenty ZKDP obowiązujące od 1 stycznia 2006 roku

Regulamin kontroli ZKDP - tekst jednolity od 1 stycznia 2006r

Statut ZKDP - tekst jednolity od 1 stycznia 2006r


Dokumenty ZKDP obowiązujące od 1 stycznia 2005 roku

Statut ZKDP (po 9.12.04)

Regulamin kontroli ZKDP - tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2005

Regulamin opłat członkowskich

Regulamin Zarządu ZKDP

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Załączniki A-C do Regulaminu kontroli ZKDP - wzory deklaracji od 1 stycznia 2005r

Załącznik D do Regulaminu kontroli ZKDP obowiązującego od 1 stycznia 2005 r.

Załącznik E do Regulaminu kontroli ZKDP - Regulamin wyboru audytorów

Załącznik nr 1 do Statutu - Deklaracja członkowska

Zgłoszenie periodyku do rejestru ZKDP


Dokumenty obowiązujące po XII Zjeździe ZKDP - 3 grudnia 2003 roku

Statut ZKDP

Deklaracja członkowska

Regulamin kontroli nakładu

Regulamin opłat członkowskich

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Regulamin Zarządu ZKDP

Załączniki A-C

Załącznik D

Załącznik E

Zgłoszenie periodyku


Dokumenty obowiązujące od 1 stycznia 2003 roku

Statut ZKDP obowiązujący do 12.01.02

Regulamin kontroli ZKDP(obowiazujący do 31 grudnia 2002 r.)

Regulamin składek ZKDP

Regulamin Zarządu ZKDP


Pierwszy Regulamin Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z 1994 roku