Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2013-12-06

W związku z rezygnacją Karola Wlazło

z funkcji członka zarządu ZKDP, podczas obrad XXXIV Zjazdu ZKDP dokonano wyboru uzupełniającego.  Nowym członkiem Zarządu ZKDP został Artur Grabowski (Marquard Media Polska Sp. z o.o.).