Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2014-02-06

Komunikat w sprawie audytorów ZKDP

 W dniu 6 lutego 2014 roku Zarząd ZKDP wyłonił, w drodze konkursu, 4 firmy audytorskie upoważnione do wykonywania kontroli nakładu i dystrybucji tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Audyty za rok 2013 przeprowadzać będą:

1.       Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o.,

2.       MB Audyt Sp. z o.o.,

3.       Polinvest- Audit Sp. z o.o.,

4.       Rewident Sp. z o.o.

Kontrole rozpoczną się w marcu i będą trwały do 30 czerwca br. Przeprowadzane będą z uwzględnieniem postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP (tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.) oraz na podstawie Wytycznych do kontroli za 2013 rok.

Cena podstawowa za usługi firm audytorskich nie uległa zmianie (Cennik).