Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2014-03-19


Kontrola nadzwyczajna - "Rzeczpospolita"

Na wniosek Infor Biznes Sp. z o.o., została przeprowadzona kontrola nadzwyczajna dziennika „Rzeczpospolita” obejmująca okres styczeń-wrzesień 2013 roku. Kontrola wykazała rozbieżności związane z:

  • nieprawidłowym zakwalifikowaniem egzemplarzy do prenumeraty hurtowej e-wydań zamiast do innej płatnej dystrybucji e-wydań (egzemplarze były sprzedawane w ramach umów barterowych lub nie zostało potwierdzone spełnienie regulaminowych warunków dotyczących powiązań zamawiającego z ostatecznymi odbiorcami, o których mowa w par. 9 ust. 5 lit. a) Regulaminu kontroli ZKDP),

  • zakwestionowaniem egzemplarzy wykazanych w innej płatnej dystrybucji e-wydań (nie zostały przedstawione wystarczające dowody na udostępnienie egzemplarzy ostatecznym odbiorcom w okresie wykazywanym w deklaracjach (zob. par. 9 ust. 9 w zw. z par. 1 ust. 2 lit. y) Regulaminu kontroli ZKDP).

(zob. szczegółowe zestawienie rozbieżności)

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli Zarząd ZKDP podjął Uchwałę nr 12/2014.