Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2014-06-03

Kontrola nadzwyczajna - "Super Nowości"

Na wniosek Media Regionalne Sp. z o.o., została przeprowadzona kontrola nadzwyczajna dziennika „Super Nowości” obejmująca czerwiec 2013 roku. Kontrola wykazała rozbieżności związane z nieprawidłowym zakwalifikowaniem, do sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych zamiast do innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych części egzemplarzy wydania nr 121 z dnia 25 czerwca 2013 roku, dla których nie zostało potwierdzone spełnienie regulaminowych wymogów sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych  (par. 9 ust. 2 lit. a) Regulaminu kontroli ZKDP).


(zob. szczegółowe zestawienie rozbieżności)


Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Zarząd ZKDP udzielił Wydawnictwu Prasowemu Super Nowości Sp. z o.o. upomnienia (zob. Uchwała nr 22/2014).